30. 3. 2015

Infrastrukturni projekti z naprednimi info-komunikacijskimi rešitvami

Iskratel intenzivno in sistematično nadgrajuje znanje in kompetence ter dopolnjuje portfelj za celovito upravljanje najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

V Iskratelu nadgrajujejo kompetence za pripravo, vodenje in sodelovanje v konzorcijih na področjih logistike, financiranja, priprave in vodenja projektov, ter sistemsko integracijo in realizacijo projektov na ključ. Portfelj dopolnjujejo z rešitvami za različne industrijske vertikale in jih, po potrebi, kombinirajo s partnerskimi tehnologijami in rešitvami. Pri tem gre zlasti za transformacijo vseh akumuliranih znanj in rešitev na področju telekomunikacijskih omrežij ter prehod na nove info-komunikacijske, varnostne, tehnološko-specifične in avtomatizirane rešitve za železniško, cestno, elektroenergetsko, naftno in plinovodno infrastrukturo.

Vlaganja v infrastrukturne projekte se na trgih Iskratela povečujejo, zlasti na področju železniške, metro in tramvajske infrastrukture, ter obnove obstoječe in gradnje nove naftne in plinovodne infrastrukture. Tu so še pametna in varna mesta, infrastrukture za nujne primere (sistem 112, eCall) ter info-komunikacijske rešitve za podporo večjih promocijskih (Expo) in športnih dogodkov (Azijada 2017). Vse države imajo nacionalne strategije na področju vlaganj v širokopasovno infrastrukturo. Gre torej za konkretne projekte, ki se že izvajajo ali so v fazi priprave v Ruski federaciji, Turkmenistanu, Turčiji, Kazahstanu ter tudi v EU.

Priložnosti so tudi v Sloveniji, kjer bo eden ključnih tovrstnih projektov izgradnja drugega tira Koper – Divača, pa tudi drugi, kot so izgradnja širokopasovnega omrežja za odpravo »digitalne vrzeli« (100 Mb/s za vse), interoperabilno elektronsko cestninjenje ter izgradnja infrastrukture za izkoriščanje alternativnih virov energije in povečanja učinkovitosti obstoječih elektroenergetskih kapacitet. Projekt uvedbe sistema GSM-R v omrežni in železniški infrastrukturi SŽ, ki ga izvajajo skupaj s partnerji, pa bo kljub dodatnim delom in dodanimi funkcionalnostmi zaključen v predvidenem roku. Slovenija se bo tako uvrstila na seznam maloštevilnih razvitih držav v svetu, ki bodo vpeljale kompleksni, integrirani in interoperabilni sistem za večjo pretočnost in varnost pri železniškem transportu ljudi in blaga.

Strateška usmeritev Iskratela do leta 2020 je proaktivna vloga v načrtovanju, pripravi in realizaciji večjih infrastrukturnih projektov, zato bodo intenzivno nadgrajevali kompetence in ekspertno znanje. Temeljno poslanstvo v sistemski realizaciji in integraciji projektov bo povezovanje domačega znanja in virov ter izgradnja močnega, konkurenčnega stebra, ki bo sposoben ob ustreznem partnerskem in tehnološkem sodelovanju pridobivati, voditi in izvajati projekte na vseh trgih.

PR kontakt: pr@iskratel.si