8. 5. 2015

Prvi klici v slovenskem omrežju GSM-R

Iskratel je v projektu uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju uspešno izvedel prve klice in dosegel pomemben mejnik. Prvi klic iz mobilnega terminala na mobilni terminal znotraj nastajajočega omrežja GSM-R je bil izveden 14. aprila. Sledil mu je klic med dispečerskima terminaloma, 24. aprila 2015 pa še klic med mobilnim terminalom in dispečerskim terminalom.

Prav zadnji simbolizira tehnično delovanje sistema, ki Slovenskim železnicam prinaša z ostalimi evropskimi železniškimi omrežji združljivo digitalno radijsko komunikacijo, uporabnikom pa posredno zagotavlja višjo varnost železniškega prometa.

»Z vzpostavitvijo jedrnega dela omrežja, ki skrbi za vzpostavljanje klicev v GSM-R omrežju, smo naredili velik korak«, je povedal Borut Jarc, vodja projekta GSM-R v podjetju Iskratel. »Sprotno reševanje številnih izzivov, kot so spremembe celotnih delov projekta, recimo lokacij baznih postaj zavoljo civilnih iniciativ, potrjuje tehnično odličnost vseh v konzorciju sodelujočih ekip. Projekt je pod kontrolo in časovno ter izvedbeno ostaja v okviru zastavljenih ciljev«, je še dodal Jarc.

V drugi polovici leta se bodo sočasno s tehničnimi testiranji in optimizacijo omrežja nadaljevala infrastrukturna gradbena in zaključna dela, polaganja optičnih in napajalnih kablov, stolpov za antenske sisteme ter priprava prostorov na še nedokončanih trasah. Operativne službe Slovenskih železnic bodo lahko medtem že spoznavale funkcije novega sistema GSM-R, ki bo do predaje deloval vzporedno s trenutnimi rešitvami.


PR kontakt: pr@iskratel.si