1. 12. 2015

Iskratel omogočil Sloveniji da je prva v Evropi uvedla Evropski eCall po svojem celotnem ozemlju

V Sloveniji je v začetku decembra 2015 začel redno delovati sistem samodejnega klica v sili iz vozil oziroma eCall. Slovenija je tako postala prva država v EU, ki je omogočila sprejem eCall klicev na območju celotne države za vozila, ki imajo vgrajen ta sistem.

Slovenska rešitev temelji na Iskratelovem produktu SI3000 eCall Node, iskratel pa je poskrbel tudi za integracijo.

Sistem eCall je vseevropski klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in tudi ročno sproženje klicev v sili v primeru prometne nesreče. Ob klicu se vzpostavi povezava s službo za sprejem klicev v sili. S sistemom eCall se najprej prenesejo podatki o stanju vozila, lokaciji vozila, podatki o trku in podobno. Nato se vzpostavi še govorna povezava z operaterjem, ki sprejema klice.

Vsa vozila, ki bodo narejena po 1. januarju 2018, bodo morala imeti tovarniško vgrajene naprave za eCall klic. Zdaj imajo ta sistem serijsko vgrajena le vozila nekaterih znamk.


PR kontakt: pr@iskratel.si