Inteligentna aplikacijska platforma za energetiko - Iskratel

Povezovanje energetskega omrežja z zaledno poslovano informatiko in s starejšo tehnologijo.

Inteligentna aplikacijska platforma za energetiko (Intelligent Application Platform for Energy – IAPE) operaterjem omogoča poenotenje podatkov neodvisno od ponudnika in odpira nov ekosistem za sodobne aplikacije za vse interesne skupine (operaterji distribucijskega in oddajnega sistema) na podlagi industrijskega standarda CIM.
  • Zagotavlja učinkovito izmenjavanje informacij med različnimi inteligentnimi napravami in informacijskimi sistemi.
  • Energetskim podjetjem zagotavlja modularno in prilagodljivo platformo z enovito uporabniško izkušnjo, podatkovnim modelom, integracijskim ogrodjem in varno infrastrukturo.
  • Podpira pametna omrežja in bodoče spremembe v proizvodnji, distribuciji in vedenju uporabnikov.