Sistem obveščanja osebja - Iskratel

Iskratelov sistem obveščanja osebja (Personnel-Notification System – PNS)

omogoča konsistentno in zanesljivo zvočno obveščanje in informiranje ter izboljša interno komunikacijo v industrijskih okoljih.
Sistem združuje podatkovne in avdio tehnologije in omogoča visokokakovostne funkcionalnosti za notranjo in zunanjo rabo vsem vrstam podjetij, vključno z zahtevnimi industrijskimi okolji.

Sistem nadzira in spremlja delovanje obveščanja, vključno z oddajanjem avdio informacij v posameznih območjih za točno obveščanje posameznih skupin osebja.
  • Vgrajeni moduli omogočajo varno in hitro oddajanje zvočnih informacij.
  • Visokokakovostne zmogljivosti poenostavljajo delovne procese.
  • Samostojna in po meri narejena rešitev ustreza potrebam strank.
  • Sodobne tehnologije omogočajo prilagoditev vsakemu delovnemu okolju.