Upravljanje energetskih podatkov - Iskratel

Iskratelova oblačna in združljiva platforma

za upravljanje s podatki pametnega omrežja, namenjena operaterjem distribucijskega sistema in drugim uporabnikom pametnega omrežja, zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij med pametnimi napravami in informacijskimi sistemi. 
Platforma podpira enostavno in standardizirano izmenjavo podatkov ter integracijo informacijskih in operativnih tehnologij v obstoječe operacijske sisteme.

Omogoča združevanje več masovnih virov podatkov in njihovo sprotno analizo, kibernetsko varnost in inovativne aplikacije za pametno energetsko omrežje.
  • Združljivost s standardiziranimi vmesniki, s čimer preprečuje odvisnost od enega samega ponudnika (podpira standard CIM).
  • Zmanjšuje operativne stroške.
  • Energetskim podjetjem zagotavlja modularno in prilagodljivo platformo z enovito uporabniško izkušnjo, podatkovnim modelom, integracijskim ogrodjem ter varno infrastrukturo.
  • Podpira pametna omrežja in bodoče spremembe v proizvodnji, distribuciji in vedenju uporabnikov.