IMS in vIMS - Iskratel

Ponudniki omrežja se borijo

za povečanje učinkovitosti svojih omrežij ob ohranjanju stroškovne učinkovitosti. Iskratelovi rešitvi IMS in vIMS zmanjšujeta kompleksnost omrežja, krajšata čas do vstopa na trg in omogočata zmanjševanje operativnih stroškov.
Iskratelovi rešitvi IMS in vIMS lajšata razvoj operaterskih omrežij in poslovnih strategij.

IMS in vIMS omogočata konsolidacijo jedrnih omrežij na tehnologiji IP ter konvergenco fiksnih in mobilnih sredstev. Zagotavljata razširljivost in enostavno združljivost s starejšimi omrežji in sta gonilo razvoja proti jedru 5G.

IMS in vIMS omogočata hitro uvedbo prilagodljivih, pravočasnih storitev za zasebne in poslovne uporabnike.
  • Visoka razpoložljivost in geografska redundanca.
  • Podpora za starejša omrežja in storitve.
  • Regulativne funkcije, kot sta zakonito prestrezanje in prenosljivost številk.
  • Centralizirano upravljanje in avtomatizirano zagotavljanje storitev.
  • Možnost postavitve v oblaku in skladno s standardom ETSI NFV.