Oblak in virtualizacija - Iskratel

Virtualna oblačna platforma za celovite…

…rešitve v zasebnem oblaku, primerne za vsako podjetje in operatersko okolje. ICP zagotavlja brezhibne migracije v oblak iz lokalnih prostorov v podatkovne centre.
Podjetje, ki se odloči za uporabo storitev javnih oblakov, običajno naleti na več težav.

Glavni izzivi javnih oblakov z dostopom do interneta so, da ne zagotavljajo ustrezne razpoložljivosti, zanesljivosti in zasebnosti podatkov. To običajno predstavlja veliko oviro pri selitvi v oblačna okolja, saj je količina avtomatizacije omejena, s tem pa je večja kompleksnost rešitve.

Iskratel z rešitvijo Iskratel Cloud Platform (ICP) ponuja geografsko razpršeno zasebno oblačno okolje za kritično infrastrukturo in aplikacije.ICP je na voljo kot avtomatiziran certificiran sklad programske opreme z visoko stopnjo predintegracije, saj so avtomatizacija, poenostavitev in varnost velikega pomena.Zasebno oblačno okolje združuje številne prednosti računalništva v oblaku, kot so varnost in nadzor lokalne informacijske infrastrukture.

Za naše stranke predstavlja veliko vrednost:
  • Temelji na odprtokodni programski opremi
  • Hitra razširljivost
  • Enostaven za integracijo
  • Cilj: Namestitev osnovnega oblaka z delujočimi aplikacijami v ENEM dnevu

ICP je platforma za oblačne storitve, ki zagotavlja visoko razpoložljivost in geo-redundantnost gostovanih storitev na odprti arhitekturi, skladni z ETSI NFV.

Omogoča nemoteno selitev iz tradicionalnega virtualizacijskega okolja v oblačno okolje. To zagotavlja združljivost nazaj in soobstoj novih oblačnih in obstoječih virtualiziranih aplikacij.
  • Odprta arhitektura, skladna z ETSI NFV standardom.
  • Upravljanje življenjskega cikla VNF na osnovi orkestratorja - NFVO
  • Odprte platforme in vmesniki
  • Visoka razpoložljivost in celovita varnost 
  • Učinkovito upravljanje in vzdrževanje s strežnikom COS
  • ICP v geografsko razpršenem okolju v oblaku
  • Enotna oblačna platforma za industrijo, operaterje, državo.

ICP je kot nalašč za podjetja, ki želijo dati vire na razpolago, vendar se zaradi varnostnih politik, proračunov, zahtev skladnosti ali predpisov ne želijo preseliti v javni oblak.

Ilustrativni video

Iskratel Cloud Platform – Zakaj robni oblak?

Ogromna količina podatkov, povezljivost in oddaljene lokacije predstavljajo velike izzive.
Iskratel Cloud Platform ustvari več zasebnih oblakov na oddaljenih lokacijah, kar uporabniku približa računalniško moč, avtomatizira delovanje in skrajša čas obdelave.

Digitalne rešitve

Preverjene reference in primeri uporabe

Zaupajo nam telekomunikacijski operaterji, različne industrije od železnic, energetike do občin in drugih javnih institucij. Gradimo dolgoročne odnose s partnerji ter obravnavamo vse njihove različne primere uporabe.
Future Rail Mobile Communication System (FRMCS)
ICP, ki temelji na standardu ETSI NFV, je prava tehnologija za prihodnje železniške mobilne komunikacijske sisteme.

ICP služi glavna platforma za enega največjih evropskih železniških operaterjev z geografsko razpršenim zasebnim oblačnim okoljem za kritično infrastrukturo. Rešitev je sestavljena iz dveh osrednjih oblakov, ki sta georedundantna in več avtonomnih zasebnih oblakov, razpršenih po vsej državi.

Telekomunikacijski operaterji
ETSI NFV je defakto standard za infrastrukturo in orkestracijo za operaterske vIMS in 5G rešitve.

ICP orkestracija služi kot osnova za upravljanje življenjskega cikla rešitve vIMS pri enem največjih telekomunikacijskih operaterjev T1 v Rusiji. Trenutna infrastruktura je podprta z dvema osrednjima oblakoma, ki sta georedundantna in nekaj deset avtonomnih zasebnih oblakov, razpršenih po vsej državi.

Gostovanje na ICP oblačni infrastrukturi
Pametna in varna mesta gostujejo s svojimi aplikacijami v zasebnem ICP oblaku v Iskratelovem podatkovnem centru.

Majhne občine si težko privoščijo lasten podatkovni center, zato gostijo zasebne oblake, ki temeljijo na platformi ICP. S tem pristopom stranka dobi lastno upravljan oblak z viri v oblaku na zahtevo, lokalizacijo, varnostjo in zasebnostjo podatkov.

Zahtevajte več informacij o Iskratelovih referencah in študijah primerov in ugotovite, kako jih preslikati na svoje konkretne potrebe.
Povežite se z nami