Operativne komunikacije - Iskratel

Iskratelove operativne komunikacije

ustrezajo zahtevam železniškega okolja in zagotavljajo varno, zanesljivo in varčno platformo za vse operativne in poslovne komunikacije.
Rešitev omogoča nemoten potek transportnih procesov, saj zagotavlja zanesljivo, učinkovito in varno komunikacijo med centri vodenja prometa, vlaki, osebjem ob progi in železniškimi postajami.
  • Vgrajen podporni sistem za upravljanje in nadzor infrastrukture vseh operativnih sistemov.
  • Mobilne komunikacije za povezovanje opreme ob progi in na vlakih.
  • Platforma na podlagi tehnologije IP, ki se povezuje s kakršnim koli analognim, TDM- ali IP-omrežjem ter dodaja nove glasovne, podatkovne in video storitve.
  • Integrirana rešitev, ki povezuje stare in nove naprave in tako zmanjšuje operativne stroške.