Energy Digitalisation - Digitalizacija v energetiki (SI) - Iskratel

White Paper
Digitalizacija v energetiki

Z digitalno preobrazbo v boljšo prihodnost. Pametna energija je bližje, kot si mislite.
Zaradi digitalizacije osnovne energetske infrastrukture, potrebe po integraciji informacijskih tehnologij (IT) in operativnih tehnologij (OT), uvajanja pametnih števcev, povečanja distribuiranih obnovljivih virov energije in množičnega uvajanja električnih vozil je energetika v prelomnem trenutku. Pojavil se je izraz pametno omrežje (smart grid), kar je spremenilo način medsebojnega delovanja med javnimi službami in odjemalci.

Energetska podjetja iščejo nove poslovne modele in procese, da bi posodobile elektroenergetsko omrežje in optimizirale njegovo delovanje. To ne pomeni le izboljšanja fizične infrastrukture, temveč tudi uvajanje tehnologije za komunikacijo med omrežjem in njegovimi operaterji.
Naložite si white paper in izvedite: 
  • Zakaj je nujna digitalizacija v energetiki; 
  • Kakšne koristi imajo podjetje in zaposleni; 
  • Kakšne so priložnosti za energetska podjetja pri pametnem prehodu.

Download

White Paper