Energy Digitalisation - Digitalizacija v energetiki (SI) - Iskratel

White Paper
Digitalizacija v energetiki

Z digitalno preobrazbo v boljšo prihodnost. Pametna energija je bliže, kot si mislite.
Zaradi digitalizacije osnovne energetske infrastrukture, potrebe po integraciji informacijskih tehnologij (IT) in operativnih tehnologij (OT), uvajanja pametnih števcev, večje razpršenosti obnovljivih virov energije in množičnega uvajanja električnih vozil je energetika v prelomnem trenutku. Pojavil se je pojem pametnega omrežja (smart grid), ki je spremenilo način medsebojnega delovanja med javnimi službami in odjemalci.

Energetska podjetja iščejo nove poslovne modele in procese, da bi posodobila elektroenergetsko omrežje in optimizirala njegovo delovanje. To ne zadeva le izboljšanja fizične infrastrukture, temveč tudi uvajanje tehnologije za komunikacijo med omrežjem in operaterji.
Naložite si white paper in izvedite,
  • zakaj je digitalizacija v energetiki nujna;
  • kakšne koristi imajo podjetje in zaposleni;
  • kakšne so priložnosti za energetska podjetja pri pametnem prehodu.

Download

White Paper