Večstoritveno dostopovno vozlišče - Iskratel

Izjemen, z SDN podprt večstoritveni dostop

za vse vrste uporabnikov, storitev, gostot, scenarijev in poslovnih modelov.
SI3000 Lumia

SI3000 Lumia je razširljiv, visokozmogljiv produkt za širokopasovni dostop in agregacijo, ki povezuje končne uporabnike preko vseh fiksnih tehnologij v enotno, stroškovno učinkovito platformo.

SI3000 Lumia je na razpolago za vse gostote uvedbe, od visoke v mestnih območjih do nizke na podeželju, medtem ko modularna zasnova, različne opcije ohišja in raznolikost naročniških vmesnikov zadostijo vsem scenarijem uporabe v dostopovnem omrežju.

SI3000 Lumia ima edinstveno, na SDN temelječo moč zavedanja storitev in aplikacij, s čimer operaterjem upravičuje investicijo ne glede na specifiko poslovnega modela ali regulativnih zahtev.
 
  • Podpora vrste tehnologij širokopasovnega dostopa.
  • Raznolike možnosti uporabe: FTTH, FTTC, FTTB, DSL s CO.
  • Širokopasovna platforma na osnovi omrežnih procesorjev s podporo programsko opredeljenih omrežij SDN.
  • Zavedanje storitev in aplikacij omogoča nadzor, učinkovito upravljanje kakovosti storitev in uveljavljanje storitvenih politik.
  • Podpira vse vrste rezidenčnih, poslovnih in oblačnih storitev.
  • Različna ohišja, od enoslotnega 1U do 20-slotnega.
  • Visoka gostota priključkov in širok temperaturni razpon (od –40 °C do +65 °C).
  • Podpora za večponudniško uporabo, vključno z virtualno razvezavo in odprtim dostopom.
  • Enostavno upravljanje s storitvenimi profili, hitra integracija z operaterjevim OSS/BSS.

 

Širokopasovna omrežja

Več izdelkov