Medijsko središče - Iskratel
6. 12. 2017

Iskratel prvi v Evropi s standardom TL9000 R6 za področje telekomunikacij

Kranj, 6. december 2017 – Kranjska družba Iskratel je prvo podjetje, ki je v EU pridobilo certifikat najnovejše generacije standardov TL9000 za področje telekomunikacij. Gre za branžni standard, ki bo podjetju koristil kot močna strokovna podlaga za pridobivanje novih poslov.
Standard TL9000 opredeljuje sistem vodenja kakovosti za načrtovanje, razvoj, proizvodnjo, dobavo, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijskih izdelkov: strojne in programske opreme ter storitev.

TL9000 so razvili v globalnem Forumu odličnosti za kakovost dobaviteljev telekomunikacij (QuEST) za telekomunikacijsko industrijo in njeno nabavno verigo. Zadnja različica R6 je bila uvedena septembra 2016. Certifikat podeljuje Quality Austria kot edini EU certifikacijski organ pristojen za to področje.

TL9000 je nadgradnja že zelo dolgo poznanega standarda ISO 9001. Za Iskratel je pomemben predvsem, ker je branžno usmerjen. Podjetju poleg tega nalaga mesečne obveznosti do svetovnega združenja Quest Forum. Na ta način lahko dosledno vzdržujejo svoj poslovni sistem v polni kondiciji in ne – kot je pogosto zaznano v drugih podjetjih – zgolj nekaj dni pred presojo. Sistem tudi nenehno izboljšujejo in je v tej fazi naravnan tako, da deluje kot vzvod za zgodnje opozarjanje. Izkušnje potrjujejo, da so v podjetju sistem merljivih kazalcev kakovosti storitev in produktov potrebovali, saj je sedaj tudi odnos do strank postal merljiva kategorija.

Iskratel je pridobil osnovno različico tega certifikata že pred enajstimi leti, za prilagoditev svojih sistemov vodenja po najnovejši različici pa so ga prejeli prvi med prejemniki v EU. Obveznosti z naslova pridobljenega standarda izpolnjujejo mesečno z zbiranjem in oddajanjem 37 različnih meritev s področja delovanja, storitev in izdelkov. Meritve se izvajajo in vrednotijo v celotni skupini Iskratel.

Pridobitev certifikata je za podjetje pomembna, saj potrjuje strokovnost vodenja in upravljanja procesov v telekomunikacijah. Je potrditev, da podjetje v usposabljanje zaposlenih in v prilagajanje metod dela veliko in strateško vlaga. Standard predstavlja tudi pravi mednarodni “benchmark” s sorodnimi podjetji in je ob enakih tržnih pogojih lahko tudi konkurenčna prednost.

Certifikat ima visoko vrednost v strokovni javnosti, zato bo cenjena vizitka Iskratela pri osvajanju novih trgov in obvezna priloga na mednarodnih razpisih.