Medijsko središče - Iskratel
14. 2. 2018

Iskratel pravi, da je soobstoj ključnega pomena za cenovno ugodno migracijo PON naslednje generacije

Valencia, Španija, 13. februar 2018 - Operaterji, ki si želijo sprostiti popoln potencial tehnologij PON naslednje generacije, kot sta XGS-PON in NG-PON2, bi morali za zagotavljanje postopnega prehoda z minimalnimi prekinitvami dobro premisliti dobo soobstoja med generacijami PON, je danes povedal Iskratelov tehnični direktor

Med govorom na otvoritvi konference FTTH je Damjan Slapar poudaril, kako lahko operaterji zamudijo z uvajanjem dobičkonosnih aplikacij, če ne nadgradijo svojih omrežij in ne uporabijo zmogljivosti PON naslednjih generacij, ki vključujejo povečanje simetrične pasovne širine in fleksibilne načrte valovnih dolžin. 

Opozoril pa je, da morajo operaterji dobro premisliti pot prehoda, zato da zaščitijo pretekle investicije, zmanjšajo motnje v zagotavljanju storitev in podaljšajo življenjsko dobo investicije.
 
»Pri padanju cen komponent in pritisku na operaterje, da izboljšajo svojo ponudbo storitev, bi morali operaterji razmisliti o uvedbi novih vrst PON kot nadgradnji obstoječih optičnih distribucijskih omrežij,« pravi Slapar. »Najboljša možnost je dvofazni proces, tako da prva faza uvede XGS-PON, druga pa NG-PON2. Ta pristop pomeni, da optično distribucijsko omrežje (ODN) ostaja večinoma nedotaknjeno, z izjemo uvedbe soobstoječih elementov, in da so prekinitve omrežja na najnižji ravni.«

Slapar je v nadaljevanju razložil, kako uporabniška oprema XGS-PON in NG-PON2 končnim uporabnikom omogoča enostavno povezavo z ODN. Poudaril pa je pomembnost uporabe obstoječih okvirjev PON za namestitev novih plošč XGS-PON/NG-PON2 za omogočanje postopne razširitve po principu »pay-as-you-grow«, ko se pojavijo različne poslovne potrebe in potrebe tržišča. 

»Ob reševanju nekaterih izzivov, ki niso bili urejeni v prejšnjih generacijah PON, operaterji ne morejo spregledati naslednje generacije PON,« je nadaljeval Slapar. Seveda pa mora biti vsaka nadgradnja cenovno ugodna, zaradi česar je ključ prav soobstoj, saj maksimalno podaljša življenjsko dobo opreme in operaterje oboroži za kateri koli potencialni migracijski scenarij, poslovno potrebo ali tip storitve. 

Iskratelove rešitve za donosen in nadzorovan prehod bodo predstavljene na konferenci FTTH v Valencii na stojnici S09 od torka, 13. februarja, do četrtka, 15. februarja. Ponudba podjetja vključuje dve novi rešitvi, ki podpirata tehnologije PON naslednje generacije, kot sta NG-PON2 in XGS-PON. 

Več o dokumentu