Iskratel v medijih - Iskratel
Finance, Tovarna leta, 13. 11. 2020

Digitalizacija skupnosti je smer, ki jo narekuje Evropska unija

Kako razvoj pametnih mest omogoča boljšo izkoriščenost sodobnih IKT-tehnologij in prispeva k povečanju gospodarskih in družbenih koristi, kot so večja varnost in konkurenčnost, odpiranje novih delovnih mest in razvoj digitalnega gospodarstva? Odgovore je v intervjuju podal Tadej Dragaš, direktor poslovnega področja industrijskih vertikal v Iskratelu.
Več