Iskratel v medijih - Iskratel
Delo, 12. 12. 2020

Sodobno optično omrežje na podeželju in na vrhu sveta

Pandemija je pokazala, da je zagotavljanje internetne povezave, ki je vez s svetom v času šolanja na daljavo in dela od doma, še toliko bolj pomembna. Evropska unija želi zagotoviti enak dostop vsem na vseh območjih tudi z mednarodnim projektom Rune (Rural Network Project). Z njim bo zagotovljeno sodobno širokopasovno optično omrežje uporabnikom na podeželju, zato ima projekt tudi zelo pomembno vlogo pri razvoju ruralnih območij.
Več