Sporočila za javnost - Iskratel
12. 3. 2019

5G Varnost: Iskratel gostil uspešno inovativno delavnico za učinkovitejše rešitve na področju javne varnosti

Kranj, 12. marec 2019 – Iskratel je gostil prvo inovacijsko delavnico s področja rešitev javne varnosti, na kateri so sodelovali partnerji projekta 5G Varnost ter številni deležniki s področja javne varnosti, zaščite in reševanja.

Gre za prvi tovrstni dogodek, ki ga v okviru projekta 5G Varnost izvajajo konzorcijski partnerji, poleg Iskratela še  Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Telekom Slovenije in podjetje OSI. Projekt, katerega namen je najti napredne telekomunikacijske rešitve za povečanje javne varnosti in varovanje življenj ljudi, so začeli, tudi s pomočjo sredstev EU, izvajati septembra lani.

»V projekt 5G Varnost smo vpeljali  metode usmerjenega inoviranja z izvajanjem posebnih inovacijskih aktivnosti in bolj agilnimi pristopi dela. Evropska sredstva želimo uporabiti za vzvod in razvoj tistih tehnoloških rešitev, ki prinašajo največje koristi,« je o namenu inovacijske delavnice povedal upravljalec inovacij v Iskratelu in pobudnik delavnice, Gregor Smolej.  

V prostorih Iskratelovega izobraževalnega centra so poleg konzorcijskih partnerjev projekta gostili številne deležnike s področja javne varnosti, zaščite in reševanja, vključno z AMZS-jem, DARS-om, gorsko reševalno službo, prostovoljnimi in poklicnimi gasilci, predstavniki nujne medicinske pomoči in različnih klicnih centrov v strukturi zaščite in reševanja. 

Udeležencem je bila predstavljena množica primerov uporabe novih tehnologij pri delu deležnikov s področja javne varnosti, zaščite in reševanja (PPDR - Public Protection and Disaster Relief), podrobneje pa so se po skupinah posvetili najbolj zanimivim. 

»Dogodek je pomenil odlično sinhronizacijo med rezultati projekta in samimi uporabniki. Pokazal je, kako pomembno je v zelo zgodnji fazi vključevati uporabnike, saj so bile na ta način preverjene številne predpostavke, razblinjeni mnogi dvomi, uporabniki pa so delili kritične notranje podatke, ki bodo močno vplivali na nadaljnji razvoj rešitev,« je rezultate dogodka povzel Smolej in dodal, da je delavnica avtorjem in lastnikom uporabnih primerov omogočila strnitev ugotovitev, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnjem razvoju rešitev. 

Inovacijski dogodek je tudi odličen primer zglednega sodelovanja gospodarstva, akademske sfere in javnega sektorja z namenom doseganja največjih koristi projekta, zato bodo tovrstne dogodke v Iskratelu gotovo še pripravili.