Sporočila za javnost - Iskratel
29. 3. 2019

Iskratel prejel priznanje Zlata praksa 2018 za poVEZovalno organizacijsko kulturo

Kranj, 28. marec 2019 -  V sklopu medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit 2018 družbe Dnevnik d. d., so bili na slavnostni podelitvi razglašeni najboljši zaposlovalci preteklega leta. Iskratel je prejel priznanje za najboljšo Zlato prakso v letu 2018, in sicer za projekt poVEZovalne kulture VEZ: Vodenje. Energija. Zaupanje.

Po besedah izborne komisije so v Iskratelu kulturo poVEZovanja zgradili na treh pomembnih elementih: vodenju, energiji in zaupanju. Pri tem so izhajali iz vrednot podjetja in potrebe po spremembi komuniciranja. Za vsako od treh področij – vodenje, energija, zaupanje – so pripravili celovit načrt in izvedli zastavljene aktivnosti. Po dveh letih so rezultati opazni. V podjetju se je spremenil jezik oziroma način izražanja, dvignila se je raven vodenja z zgledom, prepoznavna je večja odprtost za spremembe, ljudje pa tudi bolj kot prej razumejo pomen svojega dela v odnosu do uresničevanja vizije podjetja. Med merljivimi učinki je petkratni dvig zavzetosti zaposlenih v 2018 v primerjavi z letom 2017 (v razmerju med aktivno nezavzetimi in zavzetimi). Za več kot 20 odstotkov se je dvignila tudi odzivnost zaposlenih na anketiranje kot posledica večjega zaupanja, podjetje pa zaznava učinke tudi z vidika znamčenja delodajalca in inovativnosti.

Najboljši zaposlovalci 2018
Priznanja za najboljše zaposlovalce v preteklem letu so prejeli Droga Kolinska, d. d., članica skupine Atlantic grupa v kategoriji velikih podjetij, podjetje RLS, d. o. o. v kategoriji srednje velikih podjetij in SAP, d. o. o. v kategoriji malih podjetij.

Starejšim prijazno podjetje
Pod okriljem projekta Zlata nit je letos drugo leto potekal tudi natečaj Starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti, ki se ga izvaja v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem  za aktivno staranje delovne sile – ASI. Priznanje, ki ga je v letu 2018 prejel tudi Iskratel, so prejeli MI Elektronika, d. o. o., Prevc, saloni pohištva, d. o. o., Radio Sora, d. o. o., Trgotur, d. o. o., Vistra, d. o. o., Zaposlitveni center AVANTUS, d. o. o., Albaugh, TKI, d. o. o., Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p., Mikrocop, d. o. o., Varis Lendava, d. o. o.

Posebna priznanja pa so prejela podjetja Danfoss Trata, d. o. o., Mikro+Polo, d. o. o. in Zeus, davki in računovodstvo, d. o. o.
Več