Novice - Iskratel
8. 5. 2015

Prvi klici v slovenskem omrežju GSM-R

Prav zadnje simbolizira tehnično delovanje sistema, ki Slovenskim železnicam prinaša digitalno radijsko komunikacijo, združljivo z ostalimi evropskimi železniškimi omrežji, uporabnikom pa zagotavlja višjo varnost železniškega prometa.

»Z vzpostavitvijo jedrnega dela omrežja, ki skrbi za klice v GSM-R omrežju, smo naredili velik korak,« je povedal Borut Jarc, vodja projekta GSM-R v podjetju Iskratel. »Sprotno reševanje številnih izzivov in spremembe celotnih delov projekta, recimo lokacij baznih postaj zavoljo civilnih iniciativ, potrjuje tehnično odličnost vseh ekip v konzorciju. Projekt je pod kontrolo ter časovno in izvedbeno ostaja v okviru zastavljenih ciljev,« je še dodal Jarc.

V drugi polovici leta se bodo sočasno s tehničnim testiranjem in optimizacijo nadaljevala infrastrukturna gradbena in zaključna dela, polaganje optičnih in napajalnih kablov, postavljanje stolpov za antenske sisteme ter priprava prostorov na še nedokončanih trasah. Operativne službe Slovenskih železnic bodo lahko medtem že spoznavale funkcije novega sistema GSM-R, ki bo do predaje deloval vzporedno s trenutno rešitvijo.