Novice - Iskratel
26. 1. 2016

Nov poslovno-referenčni center Iskratela

Nova pridobitev družbe Iskratel sovpada s sprejeto dolgoročno strategijo podjetja, ki iz dosedanje usmeritve v telekomunikacije širi področje delovanja v energetiko, transport in javno varnost. Poslovno-referenčni center (PRC) predstavlja središče za infokomunikacije, je razvojno orodje, »živi« simulator in – najpomembnejše – prodajno okno družbe. Ob tem pa je tudi edini tovrstni center v Evropi, ki je specializiran za omenjena področja. Iskratel bo za razvoj namenil 60 milijonov evrov v naslednjih petih letih.

Jasno oblikovana nova strategija družbe Iskratel, ki se iz klasične telekomunikacijske širi in nadgrajuje v razvijalca in integratorja najzahtevnejših infokomunikacijskih sistemov in rešitev za področja energetike, transporta in javne varnosti, je danes potrjena tudi v »živem« simulatorju tovrstnih poslovnih okolij. Čas za spremembe je pravi, saj se klasične industrije pospešeno digitalizirajo, pri tem pa močno potrebujejo znanje IKT, kar vliva Iskratelu veliko mero optimizma v poslovno prihodnost. PRC je prostor, ki je lahko interaktivno delovno okolje za zaposlene, prostor za razvoj novih poslovnih idej, testni laboratorij, delavnica, učilnica, tehnološko središče, razstavni prostor ali prodajno okolje. 

Več