Novice - Iskratel
27. 11. 2017

Razvojni projekt DEUP


Podjetje Iskratel, d. o. o., Kranj izvaja projekt Demonstracija celostnega energetskega upravljanja (DEUP). Projekt bo zajel vsa področja v podsklopu ciljev S4 in sicer pretvorbo, distribucijo in upravljanje energije. Aktivno vključevanje odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo bomo izvedli v PD projektih v katere bodo vključeni večji industrijski odjemalci (železarska, avtomobilska in elektro industrija z IKT) ter vodovodni sistemi. Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne čimbolj aplikativne implementacije smo delo razdeli v 3 vsebinske sklope.


Prvi delovni sklop predstavlja Platforma za vodenje prilagodljivega odjema. Izvedeni bosta dve pilotni demonstraciji in sicer 1 krovna platforma prilagodljivega odjema ter ciljno prilagojena aplikacija Steelfleks za jeklarsko industrijo. Drugi delovni sklop, v katerem sodeluje Iskratel kot partner v projektu skupaj s Kolektorjem, združuje razvoj in implementacijo EMS prilagojenega za klasično industrijsko proizvodnjo t.i. factory mangment system ali kratko FEMS. Izvedene bosta 2 pilotni postavitvi FEMS ter 1 pilotna postavitev celovitega energetskega monitoringa transformatorja. Tretji delovni sklop se osredotoča na energetsko optimiranje vodovodnih sistemov. Izvedeni bosta 2 pilotni postavitvi.


Projekt Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP) je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije »Pilotni/demonstracijski projekti – i. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« za sofinanciranje operacije »Demonstracija celostnega energetskega upravljanja« s sklepom št. 303-7-4/2016/7, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Pričetek projekta je bil v juniju 2017, predviden zaključek pa je leta 2020. Izvedbo projekta podpirajo: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; SPIRIT Slovenija, javna agencija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.