Novice - Iskratel
4. 4. 2019

V Iskratelu uspešnejši s programom Vžig kreativnosti

Napredek je nemogoč brez sprememb. In tisti, ki ne zmorejo spremeniti svojega razmišljanja, ne morejo spremeniti ničesar. ~ George Bernard Shaw

Kot vodilni mednarodni ponudnik naprednih infokomunikacijskih rešitev se v Iskratelu zelo dobro zavedamo tveganj in priložnosti, ki jih prinaša doba disrupcije. S ciljem večje priložnosti k preboju z razvojem disruptivnih rešitev pa želimo v svoji skupini vzpodbujati novo miselnost in nove perspektive. Miselni preskok pri ljudeh je namreč primarno tisti, ki nam pomaga uvideti nove poslovne modele na podlagi priložnosti, katere ponuja digitalizacija.

V letošnjem letu smo zato v Iskratelu začeli izvajati interni program »Vžig kreativnosti«, ki sta ga oblikovala in ga vodita Gregor Smolej (program za inovacije) in Nika Mohar (digitalni marketing), s katerim bosta svoje sodelavce in sodelavke vzpodbudila k večji kreativnosti, novi miselnosti in perspektivi v dobi disrupcije.

»Četudi dobro poslujemo danes in je naša rešitev skozi čas vedno boljša in naprednejša, lahko enkrat pridemo do momenta, ko te rešitve trg več ne potrebuje. V vsaki industriji se bo namreč sčasoma zgodila disrupcija, ki bo privedla do nove paradigme in poslovnih modelov celotne industrije« komentira Nika Mohar in dodaja »Predpogoj za razvoj disruptivnih rešitev v organizaciji, kot je naša, je sprememba miselnosti.«

»Če so cilj transformacije uspešne in prepoznavne inovacije, je na začetku ključna naša motivacija in ustvarjalnost« komentira Gregor Smolej in dodaja »So ljudje, ki jim kreativnost lahko pripišemo kot osebnostno lastnost, a smo tudi ljudje, ki zgolj občasno zaidemo v bolj ustvarjalno stanje. Našli smo načine, kako tako stanje lahko čim večkrat prikličemo in izkoristimo. Ponosen sem, da v naši skupini vzpodbujamo kreativnost za pospešek poslovanja.«