Novice - Iskratel
20. 5. 2019

Sodelovanje na projektu sAFE

V skladu z zakonodajo EU je eKlic (ang. eCall) obvezna standardna oprema v vseh novih homologiranih vozilih M1 (vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža) in N1 (Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone). Ker so evropski centri 112 za klice v sili (PSAP - ang. Public Safety Answering Points) opremljeni za sprejem eKlica, je pričakovati, da bodo številna obstoječa vozila naknadno opremljena z napravami eKlic, ki so na trgu.

Namen operacije „sAFE - Aftermarket eCall za Evropo“ je določiti standarde in specifikacije, ki bodo utrli pot za uvedbo poprodajnih sistemov za eKlic. S tem se bo zmanjšalo število smrtnih žrtev v EU in resnost poškodb, ki jih povzročijo prometne nesreče.

Za zagotovitev popolne funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti, kontinuitete in skladnosti poprodajnega sistemov za eKlic po Evropi z obstoječim sistemom eKlic bodo pripravljene specifikacije, ki bodo določala merila. Področje uporabe ni omejeno na kategorije vozil M1 (avtomobili) in N1 (lahka gospodarska vozila), ampak bo vsebovalo dodatne kategorije, kot jih že določa CEN TC278 delovne skupine WG15.

Cilj operacije je nadaljevanje izboljšanja varnosti na cestah, kot je opredeljena v členu 19a Uredbe (EU) št. 1315/2013 za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Odločbe št. 661/2010 / EU kot ene od prednostnih nalog za razvoj cestne infrastrukture. Operacija sAFE bo zmanjšala tveganja in potreben čas za uspešno celotno uvedbo poprodajnega 112 eKlica v EU.

Razvoj tehnologije, od vodovne k paketni komutaciji z uporabo IMS, je obravnavan v CEN TS 17184, testi skladnosti pa v CEN TS 17240. eKlic iz vozila, opremljenega s C-ITS (ang. Co-operative Intelligent transport systems), je na voljo z uporabo standarda CEN TS 17182. Iskratel kot partner s svojim strokovnim znanjem na področju nove generacije eKlica (NG-eCall) in tehnologij »All-IP« usklajuje podaktivnost »eCall over IMS« in sodeluje pri podaktivnosti, ki se ukvarja z varnostjo in zasebnostjo. Iskratel je tudi partner v podaktivnosti, v kateri razvija specifikacije in zahteve za PSAP ob uporabi novih tehnologij, tudi v povezavi z novimi kategorijami vozil.

Komisija se je odločila, da bo dodelila sredstva pod pogoji, določenimi v posebnih pogojih, splošnih pogojih in drugih prilogah k sporazumu, za operacijo z naslovom "sAFE" ("ukrep"), številka akcije 2018- EU-TM-0079-S. Operacija traja od 1. 1. 2019 („datum začetka“) do 31. 12. 2020 („datum zaključka“). To operacijo je izbralo tudi Ministrstvo za infrastrukturo v Sloveniji.

Več o projektu je na tej povezavi.