Novice - Iskratel
15. 7. 2019

Transformacija v dobi disrupcije

„Električna žarnica ni nastala na podlagi stalnega izboljševanja sveče.“ Oren Harari

V Iskratelu, vodilnem mednarodnem ponudniku infokomunikacijskih rešitev s sedežem v Kranju, se dobro zavedajo tveganj in priložnosti, ki jih prinaša doba disrupcije. V skupini so se z letošnjim letom s tem namenom lotili programov za transformacijo, saj bodo tako podjetje in zaposlene pripravili na razmere v dobi disrupcije in s tem lažje uspešno poslovali na dolgi rok. V sklopu transformacije sta Gregor Smolej, Vodja za inoviranje in Nika Mohar, Vodja digitalnega marketinga, v skupini predstavila nove perspektive razvoja rešitev in metod za večjo kreativnost pri delu.

»Veliko podjetij se ujame v svoj mišični spomin in deluje po ustaljenih praksah, o katerih se nihče več ne sprašuje. Tako podjetja začnejo stagnirati ali pa še vedno postopno rastejo, a to bo le do momenta, ko na trg vstopi nova rešitev z boljšo uporabniško izkušnjo« komentira Nika Mohar in dodaja »V Iskratelu delamo na tem, da “odpiramo” miselnost in zaposlene vključujemo v kreiranje novih priložnosti za podjetje, ki jih danes omogočajo nove tehnologije. Ob tem pa morajo biti ljudje – in ne tehnologija – fokus novih procesov in digitalizacije.«

Gregor Smolej obrazloži »V preteklosti so bile kreativne ideje in inovacije, ki so se iz njih rodile, res stvar manjšega števila izjemnih posameznikov, za katere bi lahko rekli, da je kreativnost njihova osebnostna lastnost. A danes morajo podjetja črpati ideje iz slehernega zaposlenega. Zato je ključno, da vzbudimo v njih stanje kreativnosti, te trenutke detektiramo in jih usmerimo v ustvarjanje poslovnih koristi. Inoviranje in prilagajanje je edina garancija za preživetje podjetij.«

»Z miselnim preskokom in odprtostjo do kreativnosti v delovnem okolju lahko pridemo do izboljšanja procesov in novih poslovnih modelov« dodaja Nika Mohar.