Novice - Iskratel
13. 3. 2020

Varnost je za nas na prvem mestu

Naše poslanstvo je ustvarjanje nove vrednosti, zagotavljanje varnosti in izboljšanje kakovosti življenja naših strank, kupcev, partnerjev in širše družbe. Kako pomembna je varnost, se zavemo v izrednih okoliščinah, kakršnim smo priča ob razglasitvi pandemije zaradi novega koronavirusa (Covid-19).

V skupini Iskratel bomo svoje poslanstvo živeli in uresničevali v največji možni meri, tako v odnosu do naših zaposlenih kot do kupcev in partnerjev. "ZaVEZani svojim vrednotam gradimo zaupanje z odgovornim ravnanjem do varovanja zdravja zaposlenih, ob tem pa se vsak dan trudimo v največji meri izpolnjevati zaVEZe do svojih strank in partnerjev. Skrbno spremljamo razmere in ukrepe v vseh državah, kjer poslujemo, in se jim prilagajamo s spremenjenim načinom dela. Dejstvo je, da so aktualne razmere drastično spremenile naša življenja. Zdaj se še toliko bolj zavedamo pomena vrednot, kot so zdravje, varnost, svoboda in poVEZanost. Prav s slednjo bomo, prepričan sem, premagali to preizkušnjo kot posamezniki, sodelavci in širša družba. Ostajamo poVEZani," je dejal glavni direktor Iskratela, mag. Željko Puljić. Zaradi zagotavljanja varnosti so tako v ugodnejši čas prestavili tudi Teden !Novativnosti, ki je bil sicer načrtovan za konec letošnjega aprila.

Za vsa vprašanja, morebitne informacije o sprejetih ukrepih in odnosu do strank, dobaviteljev ter partnerjev smo vedno dosegljivi na naslovih info@iskratel.si in pr@iskratel.si.