Novice - Iskratel
31. 5. 2021

Uspešna lokalizacija domačih prehodov Innbox za ruski trg

V aprilu je Iskrauraltel iz ruskega Jekaterinburga uspešno prestal oceno vélikega operaterja v Ruski federaciji, ki jo je izvedla Komisija za izvedbo procesa nadomestitve uvoza.

Komisija je natančno pregledala domače prehode Innbox E84, Innbox G84 in Innbox U92, ali so skladni z operaterjevimi kriteriji za lokalizacijo. Podrobno je preučila strojno in programsko opremo izdelkov, pravni status Iskrauraltela ter druge za skladnost pomembne elemente.

Pozitivni rezultati ocene bodo omogočili Iskrauraltelu uvrstitev na operaterjev seznam prednostnih dobaviteljev v Ruski federaciji. Telekomunikacijski dobavitelji, razvojna podjetja in proizvajalci, ki zadostijo operaterjevim kriterijem za lokalizacijo, so vpisani v register podjetij, primernih za sodelovanje v nabavnem procesu operaterja v okviru programa nadomestitve uvoza.

/kd