Politika varstva osebnih podatkov - Iskratel

1. Uvod

V podjetju Iskratel, d. o. o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj (v nadaljevanju: “Iskratel” ali “upravljavec”) se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih mest Iskratel ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”), zato sprejemamo to Politiko varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Politika), s katero svoje uporabnike na pregleden, razumljiv in preprost način seznanjamo z nameni, pravno podlago obdelave njihovih osebnih podatkov in pravicami v zvezi z obdelavo, kot so jim te zagotovljene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”).

Izrazi, kot so »upravljavec«, »obdelava«, »omejitev obdelave«, »obdelovalec«, »oblikovanje profilov«, »psevdonimizacija«, »tretja oseba« in »podjetje«, uporabljeni v tej Politiki, imajo pomen, kot ga določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov.

Politika skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ureja naslednja področja: 
 • kontaktne informacije upravljavca in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
 • namene in pravne podlage za obdelavo različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov,
 • uporabnike osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo in posredovanje podatkov v tretje države,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • skrb za varnost osebnih podatkov,
 • pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • postopek uveljavljanja uporabnikovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

2. Podatki o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje Iskratel, d. o. o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj.

3. Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje osebne podatke:
 • osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naziv, delovno mesto in drugi podatki o delodajalcu),
 • kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali e-poštne komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev),
 • podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira Iskratel (podatek o dogodku, ki ste se ga udeležili, kraj in datum dogodka),
 • kanal in kampanjo – način pridobitve uporabnika oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z upravljavcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija),
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oziroma URL-ji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca,
 • podatke iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev s strani uporabnika, npr. za prejem določenih strokovnih vsebin,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.
Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oziroma v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, sodeluje v nagradni igri itd., kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: “zakonit interes”).

4. Podlage za obdelavo in nameni obdelave

Iskratel bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:
 • vašega soglasja oziroma privolitve,
 • izpolnjevanja zakonskih obveznosti upravljavca,
 • zakonitega interesa,
 • izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
Vaše osebne podatke bo Iskratel obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil soglasje in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Iskratel od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve

Iskratel bo vaše osebne podatke na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval za naslednje namene:
 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-pošte) z namenom obveščanja onovostih v portfelju produktov in rešitev, ki so smiselne za določen segment uporabnikov,
 • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitve podjetja, produktov in rešitev (na izkazano željo uporabnika oziroma po predhodnem dogovoru preko e-pošte), 
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma je niste, katere povezave ste odprli oziroma izbrali (katero vsebino ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj smiselnega) obveščanja in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila,
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletnem mestu: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletnem mestu, katere spletne strani je obiskoval, katero vsebino je prenesel oziroma si jih ogledal,
 • za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj smiselnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov,
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.
V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova marketing@iskratel.si.

Obdelava za izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva upravljavec

Iskratel lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V določenih primerih bo lahko Iskratel za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdonimizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki in/ali brisanje določenih vrst osebnih podatkov.

Iskratel bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:
 • Trženjske, poslovne in druge tehnične analize, kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo obiskovalci spletnih mest podjetja Iskratel na industrijskih dogodkih in kakšne funkcije zasedajo v teh organizacijah;
 • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom;
 • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev.

Iskratel bo vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti obdeloval za naslednje namene:
 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja,
 • izvajanje aktivnosti, določenih s pogodbo o sodelovanju (svetovanje, priprava marketinških in prodajnih strategij, izvajanje marketinških in prodajnih kampanj, informatizacija procesov),
 • komunikacijo z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določenih s pogodbo o sodelovanju,
 • prijavo uporabnika na dogodke, ki jih organizira Iskratel, vključno s podeljevanjem certifikatov, potrdil in licenc udeležencem dogodkov.

5. Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava in posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v podjetju Iskratel in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni.
Iskratel vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Z uporabo spletnih mest in drugih storitev podjetja Iskratel soglašate, da lahko Iskratel posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupa spodaj naštetim obdelovalcem. Navedeni obdelovalci lahko vaše osebne podatke obdelujejo izključno v imenu in v skladu s pisnimi navodili  podjetja Iskratel, v mejah pooblastila, kot izhaja iz pogodbe med podjetjem Iskratel in obdelovalcem, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v Politiki. Obdelovalci vaših osebnih podatkov ne smejo v nobenem primeru uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Iskratel sodeluje z naslednjimi pogodbenimi obdelovalci:
 • S podjetjem FrodX next d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana, ima Iskratel za integracijo sistema Net-Results in podporo pri upravljanju s sistemom sklenjeni Pogodbo o poslovnem sodelovanju in Pogodbo o varovanju osebnih podatkov.
 • S podjetjem AV studio d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, ima Iskratel za podporo pri upravljanju CMS sistema Iskratel spletnih mest sklenjeno Pogodbo o poslovnem sodelovanju.

6. Čas hrambe osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebne podatke, ki jih Iskratel obdeluje z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti, hrani Iskratel za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in upravljavcem do spora v zvezi s sklenjeno pogodbo. V takem primeru hrani Iskratel podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Osebne podatke, ki jih Iskratel obdeluje na podlagi zakona, hrani Iskratel za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Osebne podatke, ki jih Iskratel obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani Iskratel trajno, do preklica vaše privolitve oziroma zahteve po prekinitvi obdelave. Iskratel take podatke izbriše pred preklicom le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe bo Iskratel vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

7. Skrb za varnost osebnih podatkov

Iskratel je zavezan k zaščiti vaših osebnih podatkov. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje z naslednjimi ukrepi:

 • podatke varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,
 • podatke varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
 • Iskratel preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
 • Iskratel zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov, ko preneha namen, za katerega so bili zbrani,
 • Iskratel omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni, posredovani ali drugače obdelani in kdo je to storil.

Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, njihovo uporabo in razkritje Iskratel preprečuje z naslednjimi varnostnimi tehnologijami ter postopki:

 • kontrolo fizičnih dostopov,
 • zaklepanjem prostorov, omar, računalnikov,
 • hranjenjem nosilcev osebnih podatkov v varovanih prostorih,
 • preprečitvijo vpogleda v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov pogodbenega obdelovalca,
 • preprečitvijo uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za drug namen, kot je določeno,
 • omejitvijo iznosov podatkov s strani zaposlenih,
 • nadziranjem kopij in iznosov podatkov,
 • omejenim, evidentiranim in zavarovanim prenosom podatkov preko telekomunikacijskih omrežij,
 • odvzemom podatkov osebam, ki jim preneha pogodba pri pogodbenem obdelovalcu,
 • strogo omejitvijo dostopa do podatkov morebitnim drugim upravljavcem.

8. Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam Iskratel zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju Politike:
 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.

Pravica dostopa do podatkov

Od podjetja Iskratel imate pravico dobiti potrditev, ali Iskratel obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Iskratel zagotovil eno (1) brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Iskratel zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od podjetja Iskratel imate pravico zahtevati, da to brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od podjetja Iskratel imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Iskratel pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:
 • kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.
Kadar Iskratel v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme Iskratel razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Iskratel omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:
 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar Iskratel osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval Iskratel, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Iskratel, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Iskratel ali tretja oseba. Iskratel bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

9. Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov marketing@iskratel.si ali po pošti na naslov Iskratel, d. o. o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.
Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec bo na zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Iskratel lahko rok za uresničevanje pravic podaljša za največ̌ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Iskratel podaljša rok, vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Iskratel:
 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

10. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na e-naslov marketing@iskratel.si ali po pošti na naslov Iskratel, d. o. o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

11. Veljavnost Politike

Politika velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.