Odgovorni projektant - Pooblaščeni inženir / Pooblaščena inženirka - Iskratel
Želite postati del mednarodnega podjetja  z močno tradicijo in blagovno znamko ter delati v panogi prihodnosti? 

V našo družbo vabimo Odgovorni projektant – Pooblaščenega inženirja / Pooblaščeno inženirko.

Odličnost iskanega kandidata

Odgovornosti

 • vodenje projektiranja zahtevnih objektov in samostojno izdelovanje projektne dokumentacije,
 • vodenje projektov,
 • nadzor nad gradnjo vseh vrst objektov,
 • vodenje del,
 • izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij s strokovnega področja, za katerega je kandidat pooblaščen,
 • svetovanje in zastopanje naročnika,
 • vodenje investicije,
 • sodelovanje pri izdelavi tehničnega dela ponudb,
 • usklajevanje tehničnih rešitev z naročnikom / uporabnikom,
 • skrb za celovitost kompleksnih projektnih dokumentacij,
 • zagotavljanje učinkovite uporabe virov in izpolnitve načrtov ter kontroliranje stroškov,
 • zagotvljanje podpore procesu projektnega vodenja,
 • sodelovanje s produktnim vodenjem pri izdelavi rešitev,
 • vodenje seznama formalnih in neformalnih referenčnih objektov/del,
 • spremljanje predpisov, trendov z namenom razvoja svojega strokovnega področja.

Pogoji za zaposlitev

 • VII. raven izobrazbe,
 • strokovna znanja s področja dela – aktivni status pooblaščenega inženirja pri IZS,
 • vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu,
 • računalniška pismenost in poznavanje CAD orodij, MS Office, BIM principov projektiranja,
 • poznavanje gradbene zakonodaje,
 • odlično znanje slovenskega jezika in tekoče znanje angleščine (govorno in pisno),
 • odlično razvite komunikacijske veščine,
 • dinamičnost, inovativnost in visoka delovna zavzetost, odgovornost za pravočasno in kvalitetno zaključevanje prevzetih nalog, pripravljenost na pridobivanje novih znanj,
 • integriteta, zaupanje in profesionalnost pri delu.

Nudimo

Izbranemu kandidatu / kandidatki nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, inovativno in fleksibilno delovno mesto (Kranj ali Maribor, kombinacijo dela na lokaciji in od doma) v koncipiranju in oblikovanju ter celostnih rešitev na področju transporta in energetike ter vodenju projektov s področja železniške in cestne IKT infrastrukture. 

VEZ s HR ekipo vzpostavi z oddajo svoje ponudbe na hr@iskratel.si.

Odličnost delovnega okolja in pogojev dela

 • Skrb za zdravje in počutje zaposlenih (športni, družabni in strokovni dogodki),
 • timsko delo in sodelovanje znotraj podjetja (raznovrstni projekti in projektno delo), kot tudi izven (npr. delo in podpora startup podjetjem - nove razvojne tehnologije),
 • upravljanje inovativnosti,
 • razvoj potencialov in nudenje številnih možnosti za pridobivanje novih znanj in izkušenj; izobraževanja doma in v tujini, zagotavljanje mentorstva ipd.,
 • prijazno delovno okolje (posebni in prilagojeni prostori za kreiranje novih zamisli - "Iskrilnica", odličen dostop z avtoceste in zagotovljeni parkirni prostori, uporaba skirojev za hitrejši dostop do restavracije in kavarne znotraj objekta),
 • redno informiranje zaposlenih in vključevanje v odločanje,
 • možnost mednarodne mobilnosti in pridobivanja izkušenj,
 • usmerjenost v rezultate in prepoznavanje uspehov,
 • delovanje v skladu s številnimi mednarodnimi standardi in vrednotami.
V kolikor ste prepoznali našo in svojo odličnost, vabljeni k oddaji ponudbe na elektronski naslov hr@iskratel.si. V primeru dodatnih vprašanj pokličite na 04 207 32 32.