Programsko opredeljene širokopasovne rešitve - Iskratel

Povečajte dobičkonosnost storitev s prilagojeno uporabniško izkušnjo.

Če želijo operaterji ostati konkurenčni in izboljšati uporabniško izkušnjo, morajo ponuditi oblačne storitve, ki so prilagojene uporabniku in presegajo klasično storitev trojčka.

S programsko opredeljenim dostopom (SDA) lahko operaterji spremenijo svoja preprostejša omrežja v omrežja z dodano vrednostjo, nadzirajo naložbeni cikel in postavijo trajnosten poslovni model z osveženo in dobičkonosno ponudbo.

Nadzor. Orkestracija. Avtomatizacija.

Iskratel je prvi ponudnik rešitev, ki je vpeljal in namestil programsko opredeljen širokopasovni dostop, ki operaterjem omogoča popoln nadzor nad kakovostjo in uveljavljanjem politik za vsako posamezno storitev in aplikacijo pri vsakem uporabniku. S programsko opredeljenim dostopom lahko operaterji hitro uvajajo nove storitve, avtomatizirajo procese in v veliki meri zmanjšajo stroške.

Iskratelov programsko opredeljeni dostop omogoča celovito preglednost in omogočanje storitev z edinstvenim in do uporabnika prijaznim storitveno naravnanim upravljanjem. Z omogočanjem storitev ob pomoči storitvenih profilov, ki jih je mogoče uporabiti večkrat, lahko oblikujete storitve in aplikacije kot celovite entitete, od razvrščanja do konkretnih politik in dejanj. Na storitve in uporabnike osredotočena arhitektura omogoča preprosto integracijo v operaterjevo obstoječo infrastrukturo in procese.
  • Porazdeljen model zagotavljanja storitev z zavedanjem posameznih storitvenih tokov blizu končnim uporabnikom.
  • Zagotovljena kvaliteta storitev za vsako posamezno storitveno sejo končnih uporabnikov.
  • Modeliranje storitev s pouporabljivimi profili poenostavi upravljanje in omogočanje storitev, zmanjša kompleksnost in zagotavlja nemoteno integracijo v obstoječe sisteme OSS/BSS.
  • Povečanje povprečnega prihodka od uporabnika s personalizacijo storitev.
  • Avtomatsko omogočanje storitev in centralizirano upravljanje za večjo produktivnost in manjše obratovalne stroške.

 

Samozavestno osvajanje neznanega ozemlja

SI3000 Lumia je prvi 'dvoživi' OLT na svetu, ki omogoča konvencionalno in razdruženo delovanje na isti strojni opremi in tako izredno poenostavi virtualizacijo centralne lokacije. Z dvoživim OLT lahko operaterji preskočijo ves cikel naložb v strojno opremo in usmerjajo delovanje že samo s posodobitvijo programske opreme. Tako se jim odpre pot do programsko opredeljenega dostopa nove generacije.

Kot nadgradnjo SI3000 Lumia, GPON/XGS-PON OLT dvojne narave, Iskratel ponuja celovito programsko opredeljeno rešitev PON (SD-PON) za dezagregacijo širokopasovnega dostopa. Rešitev, ki temelji na odprtih standardih in izkorišča vOLTHA ob uporabi razširjenega in izboljšanega vmesnika OpenOLT, kot prva na trgu operaterjem omogoča zanesljivost in razširljivost, ki sta izredno pomembna v živih operaterskih okoljih.

Illustrativni video

Programsko opredeljene širokopasovne rešitve