Razprostrto brezžično omrežje (Mesh Wi-Fi) - Iskratel

Konec glavobolov

zaradi slabe pokritosti z brezžičnim signalom.
Prekrijte dom z močnim signalom Wi-Fi za gigabitno povezljivost in gladko brezžično prehajanje.

Razprostrto brezžično omrežje

Maksimalna zmogljivost in udobje

Fizične ovire močno ovirajo razširjanje brezžičnega signala. Razmere so najslabše v betonskih in jeklenih objektih, saj lahko beton, opeka in armature povsem onemogočijo prehod signala. V takem okolju ena sama dostopovna točka ne zadošča za pokritje vse hiše ali stanovanja. Zato so za ustrezno pokritje in zmogljivosti poleg domačega prehoda nujne še dodatne "satelitske" dostopovne točke. Dinamično vzpostavljeno razprostrto omrežje (t. i. mesh Wi-Fi) med satelitskimi dostopovnimi točkami omogoči uporabo požrešnih storitev na brezžičnih odjemalcih po vsej stavbi.

V razprostrtem omrežju Wi-Fi tudi najbolj oddaljeni satelit zagotavlja močan brezžični signal. Z uporabo enovitega identifikatorja SSID in enovitega gesla omogoča razprostrto omrežje gladko brezžično prehajanje med satelitskimi dostopovnimi točkami, kar zagotavlja zvezno uporabniško izkušnjo brez prekinitev signala.

Innbox M84

Vrhunska, z EasyMesh™ združljiva agentska dostopovna točka razprostrtega omrežja Wi-Fi za brezkompromisno izkušnjo storitev v večgigabitnem brezžičnem omrežju.
 • Z EasyMesh™ združljiva agentska dostopovna točka (EasyMesh™ Agent Access Point).
 • Vgrajena 802.11ac in 802.11n, hkrati delujoča na 2,4 GHz in 5 GHz.
 • Vgrajene antene 4⨯4 MU-MIMO.
 • Brezžični prenos podatkov do 2100 Mb/s.
 • Neopazno, brezprekinitveno prehajanje.
 • Štirje gigabitni priključki Ethernet na vsaki napravi.
 • Neprekinjen prenos pretočne vsebine, videokonferenc in UHD TV preko brezžičnega razprostrtega omrežja.
 • Hitra in preprosta nastavitev. Delovanje »plug-and-play«.
 • Oddaljeno upravljanje, nadzor in diagnostika s protokolom TR-069.

 

Ilustrativni video

Maksimiranje dosega in zmogljivosti
z razprostrtim omrežjem Wi-Fi


Innbox PLC500M

Adapterji za povezavo preko napajalnih vodov podpirajo hitrosti prenosa podatkov do 95 Mb/s preko hišne električne napeljave in 100 Mb/s preko priključkov Ethernet. Uporabni kot nadomestilo povezav Ethernet med lokacijami, ki jih brezžični signal težko doseže.
 • Visoka hitrost prenosa podatkov po obstoječi električni napeljavi.
 • Koncept »plug-and-play« brez dodatnih žic, brez inštalacij, brez konfiguriranja programske opreme.
 • Logično podaljšanje omrežja mesh Wi-Fi do prostorov ali nadstropij, kamor signal težko seže.

Sorodni

izdelki in rešitve