Prilagajanje uporabniških naprav - Iskratel

Prilagodite uporabniško opremo z lahkoto.

Operaterji si z vpeljevanjem samodejnega povezovanja in nastavljanja uporabniške opreme (CPE) prizadevajo obvladovati stroške. Če se izognejo potrebi po ročnem nastavljanju novopriključenih uporabniških naprav, operaterji prihranijo do 40 % stroškov priključitve ter do 70 % stroškov za odpravljanje težav.

Iskratelova programa

Operaterjem sta ne glede na njihovo velikost na voljo dva programa za preprosto prilagajanje programske opreme, uporabniškega vmesnika in fizičnega videza naprav.
  • Innbox Constructor je za uporabo preprosto spletno orodje, s katerim si operaterji sami prilagodijo Iskratelove uporabniške naprave.
  • Turnkey SW on Demand (prilagojena programska oprema na ključ) je projektno vodena aktivnost za kompleksne prilagoditve poljubne uporabniške opreme, ki jo opravijo Iskratelove razvojne in podporne ekipe.
Z obema programoma si operaterji zagotovijo opremo, prilagojeno konkretnim poslovnim in tehničnim potrebam. Oprema omogoča takojšnje delovanje in dostop uporabnikom do storitev v trenutku, ko je pri njih vključena, upravljalskemu sistemu operaterja pa je takoj dosegljiva. Ne uporabnikom ne operaterju opreme ni potrebno dodatno nastavljati, kar operaterju korenito zmanjša stroške, število klicev v podporni center ter število posegov na terenu.

Innbox Constructor

Innbox Constructor je Iskratelov edinstven "naredi sam" portal, s katerim operaterji samostojno pripravijo lastno programsko distribucijo in specifično konfiguracijo. Spremenijo in prilagodijo lahko privzete nastavitve za takojšnje delovanje, uporabniške pravice in razpoložljivost menijskih opcij, jezike uporabniškega vmesnika ter elemente videza, kot so barve in logotip.

Operaterji med uporabo portala takoj vidijo učinek prilagoditev. Po manj kot eni uri lahko preprosto preslikajo prilagojene nastavitve na več tisoč uporabniških naprav na dan.


Izjave strank

"Vedno smo se spopadali z izzivom, kako z razumnimi stroški prilagoditi uporabniško opremo svojim potrebam. Innbox Constructor nam omogoča, da prilagoditve učinkovito opravimo sami. Vemo, da bodo naprave, ki jih dostavimo uporabnikom, delovale takoj, ko bodo priključene – brez dodatnih stroškov za nas."

"S tem orodjem se lahko hitro odzovemo ali prilagodimo potrebam uporabnikov, prilagoditve pa opravimo tako pogosto, kot želimo. Za uporabo ni potrebno nikakršno učenje, in trenutno lahko lastno distribucijo zavrtimo že v 15 minutah."

Turnkey SW on Demand

Kompleksne prilagoditve so operaterjem na voljo s programom Turnkey SWoD. Izvedejo se projektno, razvojne storitve pa sledijo konkretnim tehničnim zahtevam operaterja.

Storitve Turnkey SWoD se lahko izvajajo za Iskratelove uporabniške naprave Innbox ali za naprave drugih proizvajalcev.

Del projekta so lahko dodatne storitve, kot so vzdrževanje, podpora, SLA, testiranje, izobraževanje in integracija.

Prilagoditi je moč tudi fizični videz, tako da sledi stremljenju operaterjev k enoviti uporabniški izkušnji in k povečanju prepoznavnosti njihovih blagovnih znamk med uporabniki.

Zakaj Iskratel?

  • Predanost, tehnična izkušenost in zavezanost k doseganju ciljev, rokov in virov
  • Dokazan pri več kot 50 operaterjih
  • Desetletja izkušenj z razvojem uporabniških naprav
  • Obvladovanje celotne programske kode
  • Popolnoma nadzorovan in voden proces življenjskega cikla izdelka
  • Obvladovanje širokega nabora vezij, arhitektur, programskih jezikov in protokolov

Priporočeno

branje

Kliknite na podnaslov, da razširite razdelek.