Upravljanje videonadzora - Iskratel

Združevanje, centraliziranje, upravljanje in organizacija

procesov varovanja z obdelavo nadzornih opravil preko integrirane sprotne slikovne analize, zaščite zasebnosti, vhodno-izhodne kontrole in podatkovne baze dogodkov.
  • S pravočasnim zagotavljanjem bistvenih informacij skrajšuje odzivni čas.
  • Omogoča nadzor preko spleta in olajša ravnanje s kompleksnimi postopki.
  • S shranjevanjem podatkov in možnostjo iskanja izboljšuje bodoče preiskave, pregled in forenzične zmogljivosti.
  • Podpira vse uveljavljene videoformate, modele kamer in proizvajalce opreme.
  • Omogoča prilagajanje snemalnih pogledov in načrtov snemalnega območja.

Energetika

Več medpanožnih rešitev za podjetja