Komunikacije za izredne razmere in eCall - Iskratel

Iskratelova rešitev 112

dopolnjuje obstoječo infrastrukturo komunikacije za izredne razmere z operativnimi centri naslednje generacije in s tem povečuje javno varnost.
Iskratelova rešitev za operativno-komunikacijske centre (Public-Safety Answering Point – PSAP) zapolnjuje praznino v obstoječem omrežju javne varnosti in omogoča enostavnejši, učinkovitejši in varčnejši način obvladovanja prihodnjih izrednih dogodkov.

Iskratelov sistem eCall dokazano razpolovi odzivni čas pri prometnih nesrečah, tako da sporoči točno lokacijo v obliki obvestila z minimalnim naborom podatkov (minimum set of data – MSD).
  • Napredni sistem 112 naslednje generacije.
  • Povezovanje z drugimi podsistemi, ki zagotavljajo popoln nadzor nad dogodki.
  • Sistem eCall skrajša odzivni čas za do 60 odstotkov.
  • Združljivost z obstoječo varnostno infrastrukturo pri selitvi na oblačne sisteme.