Strežnik za informiranje in obveščanje javnosti - Iskratel

Zagotavljanje pregleda nad situacijo v primerih množičnih izrednih dogodkov.

Iskratelov strežnik za javno informiranje in obveščanje PINS (Public Information and Notification Server) obdeluje senzorske, geografske in nadzorne podatke v nujnih razmerah in različnim signalnim napravam pošilja opozorila, kar omogoča učinkovit odziv.
  • Omogoča tekoč in koordiniran odziv na naravne katastrofe, industrijske nesreče in teroristične napade in s tem ohranja javno varnost.
  • Podatke zbira z nadzornih sistemov, senzorjev, zemljevidov in nujnih služb ter hrani zapise o dogodkih in obdeluje alarme.
  • Z vnaprej predvidenimi načrti omogoča lažje in hitrejše odzivanje.