Vozlišče eCall - Iskratel

Samodejno poročanje o nesrečah

z namenom krajšanja odzivnega časa in omogočanje neposredne komunikacije med reševalnimi službami in uporabniki cest. Iskratelov eCall za kontaktne centre za javno varnost omogoča neposredno komunikacijo z vozili na cesti in samodejno pokliče najbližji center za nujne primere v primeru nesreče.
  • Dekodira minimalni nabor podatkov (minimum set of data – MSD) in po potrebi preusmeri vozilo glede na ključne informacije.
  • Razširljiv in stroškovno učinkovit sistem deluje na oblačni platformi na osnovi tehnologije IP.
  • Omogoča, da kontaktni centri za javno varnost prejmejo bistvene podatke iz vozila, udeleženega v nesreči.
  • Prilagaja se različnim okoljem, vključno s podedovanim mobilnim, LTE- in 4G-omrežjem.
  • Odziva se na sprotne prometne izzive na javnih površinah.