Operatersko jedro - Iskratel

Uresničujemo vašo vizijo operaterskega oblaka.

Telekomunikacijskim operaterjem dajemo moč za zagotavljanje celostnih storitev za zasebne in poslovne uporabnike. Moderniziranje omrežij in večanje dobička na pameten in stroškovno učinkovit način.

Jedrne

rešitve

Operaterje usmerjamo k oblačnim storitvam, virtualizaciji in mobilni multimedijski tehnologiji.

Jedrni

izdelki

Iskratelov portfelj omogoča prehod na najnovejše tehnologije.

Iskratel

Druge industrije