Oblak in virtualizacija - Iskratel

Ko se operaterji in korporacije odločajo za selitev omrežnih operacij v oblak,

potrebujejo platformo, ki jim omogoča gladek prehod. Iskratelova platforma CSP je prožna oblačna infrastruktura za medpanožno uporabo, ki lajša prehod iz tradicionalnih okolij v oblak.
Iskratelova platforma za oblačne storitve (Cloud-Services Platform – CSP) zagotavlja visoko razpoložljivost in geografsko redundanco gostujočih storitev na odprti, z ETSI NFV skladni arhitekturi.

Iskratelova platforma CSP je poenotena oblačna platforma za vse industrijske vertikale in osnova za oblačne storitve z visoko poslovno vrednostjo.

Iskratelova platforma CSP omogoča gladek prehod iz tradicionalnega v oblačno okolje z zagotavljanjem združljivosti za nazaj in sobivanjem oblačnih in neoblačnih aplikacij.
  • Odprta, skladna s standardi arhitektura ETSI NFV.
  • Enostaven prehod s tradicionalnega na oblačno okolje.
  • Razpoložljivost na operaterski ravni in zanesljivost gostujočih storitev.
  • Orkestrirana avtomatizacija procesov in napovedljiva samorazširljivost zagotavljata najnižje mogoče stroške lastništva.
  • Centralizirano zagotavljanje storitev in sproten nadzor gostujočih storitev.
  • Vzdržnost poslovnih modelov z optimizacijo naložb, ohranjanjem povprečnega prihodka na uporabnika in nadzorom nad operativnimi stroški.
  • Poenotena oblačna platforma za vse industrijske vertikale.

Ilustrativni video

Oblak in virtualizacija

Oglejte si video

Telekomunikacije

Sorodni izdelki in rešitve