Vzdrževanje - Iskratel

Z našimi vzdrževalnimi storitvami

zagotavljamo optimalno delovanje vašega omrežja v vsakem trenutku. Iskratel je v vsakem trenutku na voljo za hitro in strokovno reševanje vaših težav.
V časih, ko so zahteve po povezljivosti na vrhuncu, je zagotavljanje stalnega delovanja visokotehnoloških komunikacijskih omrežij čedalje večji izziv. Iskratelova vzdrževalna služba redno preverja stanje vašega omrežja, odpravlja napake, izvaja optimizacijo omrežja in popravlja opremo, hkrati pa zagotavlja redne programske nadgradnje, ki optimizirajo zmogljivost in zagotavljajo najmanjše dolgoročne operativne stroške. Iskratel ponuja vzdrževanje opreme v garanciji in izven nje, v skladu s pogodbo o podpornih storitvah.

Garancijska podpora

Iskratel v standardni ponudbi zagotavlja popravila strojne opreme in popravke programskih napak, kot dodatno možnost Plus pa zagotavlja tudi dežurno tehnično podporo. Premium podpora vključuje tudi preventivne preglede opreme in najem strojne opreme, kot tudi zajamčene roke za dostavo rešitve.

Pogarancijska podpora

Iskratel v standardni ponudbi ponuja popravila strojne opreme in podporo med uradnimi urami, dežurna tehnična podpora pa je na voljo kot del dodatne možnosti Plus.Premium podpora vključuje tudi preventivne preglede opreme in najem strojne opreme, kot tudi zajamčene roke za dostavo rešitve. 

Iskratel

Več storitev